Bismillah muji ngawitan, mugi Gusti ngawidian
Nyarios damelan Pangeran, mung Gusti Nu ngawidian
Gusti Nu Maha Kawasa, ngawasa sa alam dunya
Hirup paeh kudu terang, ti ayeuna urang teang
Ka jero bathin Nu caang, lamun panggih tong hariwang
Percaya urang teh kudu, tatanya urang teh perlu
Milari Na tong kaliru, bisi Nu ngomong Na palsu
Bisi urang hoyong terang, dina jero badan caang
Teangan di diri urang, lamun panggih ulah bimbang
Sing bener boga pangarti, harti keun ku ati Nu suci
Anu suci tampa pamrih, elmu naon tong ditolih
Tapi kudu jeung pamilih, Gusti mah teu weleh asih
Mi asih tampa wilangan, Gusti mah geuning nyarengan
Elmu Na urang teangan, Nu caangna dijero badan
Caang gebray awas pisan, cahaya Nu Pangeran

Iklan